Forældre til teenagere

Hav føling med, hvad din teenager foretager sig

Der er en direkte sammenhæng mellem, hvor meget unge drikker, og hvilke aftaler, de har omkring alkohol. Unge, hvis forældre sætter klare rammer, drikker altså mindre end unge, hvis forældre ikke sætter grænser. Det giver derfor god mening, at man som forældre blander sig og bruger tid og energi på at lave nogle gode aftaler med sin teenager.

Samtidig er det afgørende, at man – så godt som det nu kan lade sig gøre – bevarer en god føling med, hvad ens barn laver, og hvor han eller hun er henne. Den bedste forebyggelse er at være åben og lydhør, så den unge fortæller, hvor han eller hun færdes og med hvem. I teenageårene dannes personlighed og identitet for alvor, så vejen mod voksenlivet er spændende og udfordrende, men også krævende og til tider overvældende. Mange unge er usikre, når de begynder at deltage i et festliv, og alkohol kan blive et middel til at drikke usikkerheden væk.

Unge reagerer kraftigere på alkohol and voksne gør. Det betyder, at teenagere lettere mister fornuften og måske kommer til skade eller bliver lokket til at foretage sig risikable ting. Den menneskelige hjerne er ikke færdigudviklet, før vi er i starten af tyverne, derfor kan en ung ikke håndtere alkohol på samme måde som en voksen kan. Unge har derfor brug for voksne, der kan udstikke retningslinjer og skabe trygge rammer.

Respekt avler respekt

Hvis man som forælder ikke respekterer de grænser, ens teenager sætter, bliver det også sværere for dem at sætte grænser over for sig selv. Man må som forælder f.eks. banke på teenagerens dør, ikke snuse i dagbøger og SMS’er og i det hele taget respektere ens barns grænser, ligesom de unge skal respektere de voksnes.

Gruppepres

Hvis man har en åben dialog og åbner huset for sit barns kammerater, har man føling med hvem ens barn omgås. En gruppe består ofte af ledere og efterfølgere, hvor gruppens ledere sætter reglerne. Hvis gruppens regler er uacceptable og udgør en trussel for barnet, må der handles.

Som forælder må man støtte sit barn i at turde sige fra og gå imod gruppen, hvis der er pres på at drikke, ryge, have sex etc. i gruppen.

En undersøgelse viser, at unge generelt tror, at andre unge har en vildere livsstil end de egentlig har, og ved at gøre opmærksom på, hvad der faktisk er realiteten bag myterne, kan man forhindre, at ens teenager vil forsøge at leve op til myterne.

10 gode råd til teenageforældre

1. Fortæl, at mange unge ikke drikker

Det mest almindelige er ikke at drikke eller kun at drikke lidt, når man går i 8. eller 9. klasse. Det er kun 2 ud af 10, der hyppigt går til fester og drikker af de 15-årige (Skolebørnsundersøgelsen 2014).

2. Lav aftaler med andre forældre

Den dag, I giver de unge lov at drikke lidt, så sæt en grænse for hvor mange genstande, de må drikke. Lav fx fælles aftaler sammen med kammeraternes forældre. En grænse på 1-2 genstande får unge til at drikke mindre.

3. Hvis aftalerne overtrædes

Selvom din teenager overtræder dine regler, har du trods alt sendt et kraftigt signal, der under alle omstændigheder er med til at nedsætte drikkeriet. Viser det sig, at reglerne er urealistiske, kan det evt. være en idé at revidere dem, gerne i dialog med kammeraternes forældre.

4. Lær dem om genstande

En genstand svarer til en øl, et glas vin og et stort glas spiritus. Der er ca. 19 genstande i en flaske spiritus, hvilket svarer til 19 øl eller 3 flasker vin.

Fortæl pigerne, at de ikke kan tåle så meget. En kvinde vil få en promille på ca. 1 efter at have drukket 2 genstande. For en mand er det 3 genstande.

5. Fortæl, at dømmekraften bliver svækket, når man drikker

Hjernen påvirkes af alkohol. Derfor kan man komme til skade eller gøre ting, man senere vil fortryde.

Drikker man meget alkohol på kort tid, kan det være livsfarligt. Man kan blive kvalt i eget opkast eller åndedrættet kan lammes. Bliver en kammerat dårlig af alkohol, skal der straks tilkaldes en voksen og evt. ringes 112.

6. Lad dem ikke drikke på tom mave

Servér et godt måltid mad inden festen, for alkohol på tom mave går lige i blodet. En fuld mavesæk giver leveren tid til at nedbryde noget af alkoholen.

Hav desuden sodavand eller saft i huset, så der er alternativer til alkohol.

7. Få dem sikkert hjem

Aftal på forhånd hvordan og med hvem, den unge kommer hjem. Lær dem at sige fra til at køre beruset, hvad enten det er på cykel, på knallert eller som passager eller fører i en bil.

8. Fortæl, at I altid vil hjælpe dem

En del unge tør ikke tilkalde hjælp, fordi de er bange for forældrenes reaktion. Omvendt tror de fleste forældre, at deres barn ved, de altid kan kontakte dem i nødstilfælde. Fjern denne misforståelse, så de unge ikke lader en kammerat i stikken, fordi man er bange for at tilkalde en voksen.

9. Ingen fester uden voksne i nærheden

Som voksen må man have respekt for de unge og ikke trænge sig på til fester i hjemmet. Omvendt skal man ikke være for langt væk, da der kan opstå situationer, som de unge skal have hjælp til.

10. Brug tid sammen

Selvom dit barn er blevet teenager, har hun eller han stadig brug for forældre, rammer og gode rollemodeller.

Unge, der trives, drikker generelt mindre, og færre af dem har prøvet at tage stoffer. Den bedste forebyggelse er at være åben og lydhør over for sin teenager, så den unge fortæller om, hvor hun eller han færdes og med hvem.