God alkoholkultur

God alkoholkultur for mindreårige – ingen alkohol

Unge kan ikke håndtere alkohol på samme måde som en voksen kan, da hjernen først er færdigudviklet i 20´erne. En ikke-færdigudviklet hjerne har nemlig større risiko for at udvikle afhængighed end en voksen har, og unge kommer lettere til skade, hvis de bliver berusede. God alkoholkultur for mindreårige betyder derfor ingen alkohol.

God alkoholkultur

God alkoholkultur vil sige at nyde alkohol i moderate mængder ved de lejligheder, der naturligt fremmer nydelsen: ved festlige lejligheder, i en afslappet stund, til et godt måltid o.l. God alkoholkultur betyder også respekt for dem, der af religiøse, kulturelle, helbredsmæssige eller andre årsager ikke indtager alkohol.

Hvis forbruget går ud over ens eget helbred eller betyder, at man er til skade for sig selv eller andre er der tale om et misbrug. Det gælder også, hvis tankerne om alkohol fylder så meget, at det er forstyrrende for ens sociale liv.

kvinder

 Mænd