Lovgivning

Man skal være 16 år for at kunne købe alkohol i butikker og 18 år for at købe på diskoteker og barer.

Salg og udskænkning

Det er ulovligt for butikker at sælge alkohol til unge under 16 år. Overtrædelse af loven straffes med bøde.

Man skal være 18 år for at købe alkohol med en styrke på 16,5 % vol. og derover.

Som bevis på, at man er over 16 år, kan man fx vise pas eller et særligt unge-ID, som kan købes hos kommunen.

I restaurationer, diskoteker m.v. er det forbudt at servere alkohol for personer, der ikke er fyldt 18 år. Overtrædelse straffes med bøde både til den, der serverer, og til den, der nyder, køber eller på anden måde skaffer sig drikkevarer.

Restaurationerne har pligt til at skilte med forbuddet og har også pligt til at sørge for, at der er mulighed for at få serveret andet end stærke drikke (lyst øl, alkoholfrit øl og kaffe).

Færdelsloven

Det er strafbart at køre eller forsøge at køre bil efter at have indtaget alkohol, så promillen overstiger 0,5 promille.

Straffeloven

De kriminalitetsformer, som man oftest ser i forbindelse med beruselse, er vold, trusler, voldtægt eller andre seksuelle krænkelser og hærværk. Alle disse overtrædelser vil kunne betyde en plettet straffeattest.