Nyheder

Færre danskere har et risikabelt alkoholforbrug

Sundhedsstyrelsen har for nylig offentliggjort rapporten ’Danskernes sundhed – Den Nationale Sundhedsprofil 2017’. Rapporten tegner et generelt billede af danskernes trivsel og sundhed målt ud fra trivsel, helbred, sygdom og livsstil. For de unges vedkommende viser det en generelt mere