Næsten 2 ud af 3 unge synes, at danske unge drikker for meget

  • 57 pct. af de unge synes, at unge i Danmark drikker for meget.
  • 32 pct. af de unge synes, der bliver drukket for meget i deres egen vennekreds.
  • 35 pct. af de unge synes, at man får en bedre social oplevelse til fester, hvor folk ikke drikker sig fulde.
Sundhedsstyrelsen 2017

UNGE STARTER MED AT DRIKKE SENERE END FOR FEM ÅR SIDEN

Debutalderen for at drikke er steget i de senere år. Helt konkret er der i dag flere, der først debuterer i alderen 15-16 år (48 %), og færre, der debuterer i alderen 13-14 år (41 %), hvor det for fem år siden forholdt sig omvendt.

Unges alkoholvaner i Danmark 2014 – en kortlægning

UNGE DRIKKER MINDRE END TIDLIGERE

Når de unge begynder at drikke, er der færre, der drikker regelmæssigt.

Skolebørnsundersøgelsen 2014

 FLESTE 16-ÅRIGE HAR IKKE VÆRET FULDE DEN SIDSTE MÅNED

Ungeprofilundersøgelsen 2015

RESPEKT FOR DEM, DER IKKE DRIKKER 

GODA 2014

DE FLESTE UNGE VIL GERNE HAVE DERES FORÆLDRE BLANDER SIG

50 % af de 15-20-årige synes, det er godt/meget godt, at deres forældre blander sig. Kun 15 % synes, det er dårligt.

Unges alkoholvaner i Danmark 2014

FLERTALSMISFORSTÅELSER

To ud af tre unge tror, at andre på deres egen alder drikker mere, end de selv gør.

Unges alkoholvaner i Danmark 2014

 

 

 

Categories: Nyheder